دانلود

اطلاعات مربوط به اقلام فروش متداول شرکت

این بخش شامل اقلامی است که جزو برنامه واردات متداول شرکت بوده و بصورت موجود عرضه میشوند.

 

pdf40 كاتالوگ تجهيزات پرداخت پوليش و تعمير نگهداري قالبهاي صنعتي 1391 

 

pdf40 کاتالوگ 96

            - تجهیزات پرداخت و پولیش و تعمیر و نگهداری قالبهای صنعتی

            - ابزارهای و مواد مصرفی

pdf40 کتابچه راهنمای کاربری دستگاه جوش سرد مدل VN-03

 

 


 اطلاعات مربوط به محصولات شرکتهای خارجی همکار

این بخش شامل اقلامی است که شرکت آستن فناور به سفارش مشتریان مبادرت به واردات مینماید.

 

JOKE Technology GmbH - Surface Finishing - Germany

Home Page

Catalogue Chapters

Brochures

Instruction Manuals

 

ALPHA LASER - Mobile Laser Welding Systems - Germany

Home Page

ALM Series

ALFlak Series

ALFlak Max Series

 

 INTERSONIK - Ultrasonic Cleaning Machines 

Home Page

 

 

Address: No. 228, Somayeh St., Tehran 15999 Iran

Tel.: +98-21-88944290/1
        +98-21-88902945

Fax: +98-21- 88924196

All Rights Reserved.