دستگاه پوشش تنگستن كاربايد Tungsten Carbide Coating Unit

با استفاده از اين دستگاه، يك لايه ميكروني از آلياژ تنگستن كاربايد با سختي 82 راكول HRC به روش اروژن بر روي سطح فلز پوشش داده ميشود. دستگاه توسط سيستم ميكروپروسسوري خود ضخامت لايه پوشش شده را تحت نظر داشته و به محض  اشباع شدن سطح  با  ضخامت  دلخواه ،  عمل  پوشش  را متوقف ميسازد. به اين ترتيب پس از انجام پوشش ، درمرحله اي كه در اثر كاركرد قطعه اثرات فرسايش بر روي سطح پوشش شده ظاهر شود، دستگاه با تشخيص اين مواضع ميتواند بصورت موضعي ضخامت پوشش را به حالت اوليه خود بازگرداند. به اين ترتيب با استفاده از اين فن آوري  عملاٌ لايه اي بسيار سخت با مقاومت سايشي قابل ملاحظه بر روي سطوح قطعات ايجاد شده كه براحتي قابل بازسازي ميباشد.

دانلود کاتالوگ

ویدئو پوششش تنگستن کاربید