فرز انگشتي پوشش الماس

ریال900,000ریال8,500,000

سنگ انگشتي پوشش الماس
دنباله ۲.۳۵   مجموعه ۳۰ عددي / مجموعه ۲۰ عددی

صاف

کالا های مرتبط

Email: Info@austenco.ir
Whatsapp: +۹۸۹۳۸۵۳۴۸۳۶۳

خیابان سمیه، بعد از تقاطع سپهبد قرنی شماره ۲۲۸
کد پستی :  ۱۵۹۹۹۷۵۱۱۷

تلفن: ۸۸۹۴۴۲۹۰-۸۸۹۴۴۲۹۱
فکس: ۸۸۹۲۴۱۹۶