ساینده لاستیکی (مجموعه 23 عددی)

استوانه ای ژاپنی – قطر ۱۰ x ارتفاع ۲۰ – زبری ۸۰ – شفت ۳ میل – تعداد ۱ عدد (WA80-10-20-3)
استوانه ای چینی – قطر ۱۰ x ارتفاع ۲۰ – زبری ۲۴۰ – شفت ۳ میل – تعداد ۱ عدد (MY-10-20-240)
استوانه ای چینی – قطر ۱۰ x ارتفاع ۲۰ – زبری ۸۰۰ – شفت ۳ میل – تعداد ۱ عدد (MY-10-20-800)
مخروطی چینی – قطر ۱۰ x ارتفاع ۲۰ – زبری ۸۰ – شفت ۳ میل – تعداد ۱ عدد (MTZ-10-20-80)
مخروطی چینی – قطر ۱۰ x ارتفاع ۲۰ – زبری ۱۲۰ – شفت ۳ میل – تعداد ۱ عدد (MTZ-10-20-120)
مخروطی چینی – قطر ۱۰ x ارتفاع ۲۰ – زبری ۲۴۰ – شفت ۳ میل – تعداد ۱ عدد (MTZ-10-20-240)
مخروطی چینی – قطر ۱۰ x ارتفاع ۲۰ – زبری ۳۲۰ – شفت ۳ میل – تعداد ۱ عدد (MTZ-10-20-320)
مخروطی چینی – قطر ۱۰ x ارتفاع ۲۰ – زبری ۶۰۰ – شفت ۳ میل – تعداد ۱ عدد (MTZ-10-20-600)
مخروطی چینی – قطر ۱۰ x ارتفاع ۲۰ – زبری ۸۰۰ – شفت ۳ میل – تعداد ۱ عدد (MTZ-10-20-800)
مخروطی چینی – قطر ۱۰ x ارتفاع ۲۰ – زبری ۱۲۰۰ – شفت ۳ میل – تعداد ۲ عدد (MTZ-10-20-1200)
استوانه ای چینی – قطر ۲۰ x ارتفاع ۲۵ – نرم – شفت ۶ میل – تعداد ۴ عدد (MY-20-25-F)
استوانه ای چینی – قطر ۲۰ x ارتفاع ۲۵ – زبر – شفت ۶ میل – تعداد ۵ عدد (MY-20-25-C)
استوانه ای چینی – قطر ۲۵ x ارتفاع ۲۵ – نرم – شفت ۶ میل – تعداد ۱ عدد (MY-25-25-F)
استوانه ای چینی – قطر ۳۰ x ارتفاع ۲۵ – نرم – شفت ۶ میل – تعداد ۱ عدد (MY-30-25-F)
استوانه ای چینی – قطر ۳۰ x ارتفاع ۲۵ – زبر – شفت ۶ میل – تعداد ۱ عدد (MY-30-25-C)

ریال3,500,000

کالا های مرتبط

Sale!

کالا های مشابه

Email: Info@austenco.ir
Whatsapp: +۹۸۹۳۸۵۳۴۸۳۶۳

خیابان سمیه، بعد از تقاطع سپهبد قرنی شماره ۲۲۸
کد پستی :  ۱۵۹۹۹۷۵۱۱۷

تلفن: ۸۸۹۴۴۲۹۰-۸۸۹۴۴۲۹۱
فکس: ۸۸۹۲۴۱۹۶