دست ابزار دوراني بادي - 70.000 دور APG-700

ریال23,000,000

 
دست ابزار دوراني بادي
سرعت: ۷۰,۰۰۰ دور در دقیقه
Collet 3mm

Miracel – Made in Taiwan

کالا های مرتبط

Email: Info@austenco.ir
Whatsapp: +۹۸۹۳۸۵۳۴۸۳۶۳

خیابان سمیه، بعد از تقاطع سپهبد قرنی شماره ۲۲۸
کد پستی :  ۱۵۹۹۹۷۵۱۱۷

تلفن: ۸۸۹۴۴۲۹۰-۸۸۹۴۴۲۹۱
فکس: ۸۸۹۲۴۱۹۶