دستگاه پولیش میکروموتوری Eneska-Micro

خرید این کالا به صورت سفارشی می باشد (تحویل ۶۰ روز)

شامل:
کنترل یونیت ENESKAmicro 600
موتور  JBM 50 HT
کابل  JBM 50 HT/EM, 1.6 m
دست ابزار JEHR 500
پایه دست ابزار
کولت CHH, Ø ۳ mm

JOKE , Made in Germany

کد محصول 0-011-255 .

شما شاید این را هم دوست داشته باشید

کالا های مشابه

Email: Info@austenco.ir
Whatsapp: +۹۸۹۳۸۵۳۴۸۳۶۳

خیابان سمیه، بعد از تقاطع سپهبد قرنی شماره ۲۲۸
کد پستی :  ۱۵۹۹۹۷۵۱۱۷

تلفن: ۸۸۹۴۴۲۹۰-۸۸۹۴۴۲۹۱
فکس: ۸۸۹۲۴۱۹۶