سنگهاي پرداخت Grinding and Polishing Stones

سنگ های سوهانچه ای

سنگ های سوهانچه ای EDM آبی، محصول Gesswein آمریکا

سنگ های EDM آبی سخت ترین نوع از سنگ های پرداخت قالب محسوب می شوند. این سنگ ها در پرداخت سطوح ماشینکاری شدی توسط اسپارک اروژون، فرز و تراش، سرعت عملی بسیار بالا از خود نشان می دهند. این سنگ ها از دانه های اکسید آلمینیوم بسیار تیز ساخته شده اند. سنگ های EDM آبی جهت کاربری با دستگاه های پرداخت ارتعاشی . استفاده دستی طراحی شده اند.

خواص عمده سنگ های EDM آبی عبارتند از:
دانه بندی بسیار دقیق، پایداری ابعادی، استحلاک کم، براده برداری سریع، عدم گرفگی منافذ توسط براده فلز.

زبریابعادشماره فنی
1203x6x150 mm401607
1803x6x150 mm401608
2203x6x150 mm401609
3203x6x150 mm401610
4003x6x150 mm401611
6003x6x150 mm401612

سنگ های شکل پذیر CS محصول Boride آمریکا

سنگ های CS از مواد سیلیکون کاربید با پیوند بسیار نرم تهیه می شوند. این سنگ ها بسیار سریع به شکل کانتور قطعه در آمده و اصولا برای کار با دست طراحی شده و برای پرداخت فلزات آهنی مورد استفاده قرار
می گیرند.

زبریابعادشماره فنی
1503x6x150 mm410442
2203x6x150 mm410444
3203x6x150 mm410446
4003x6x150 mm410447
6003x6x150 mm410448

سنگ های سوهانچه ای شکل EDM و DF تایوان

سنگ های EDM جهت از بین بردن دانه های اسپارک اروژن و سنگ های DF برای پرداخت سطوح ماشین کاری شده مورد استفاده قرار می گیرد.

زبریابعادشماره فنی
1206x3x150 mmEDM62112
1806x3x150 mmEDM62118
2206x3x150 mmEDM62122
3206x3x150 mmEDM62132
4006x3x150 mmEDM62140
6006x3x150 mmEDM62160
8006x3x150 mmEDM62180
10006x3x150 mmEDM621100
زبریابعادشماره فنی
1206x13x150 mmEDM64212
1806x13x150 mmEDM64218
2206x13x150 mmEDM64222
3206x13x150 mmEDM64232
4006x13x150 mmEDM64240
6006x13x150 mmEDM64260
8006x13x150 mmEDM64280
10006x13x150 mmEDM64100
زبریابعادشماره فنی
1206x3x150 mmDF62122
1806x3x150 mmDF62118
2206x3x150 mmDF62122
3206x3x150 mmDF62132
4006x3x150 mmDF62140
6006x3x150 mmDF62160
8006x3x150 mmDF62180
10006x3x150 mmDF621100
زبریابعادشماره فنی
1206x13x150 mmDF64222
1806x13x150 mmDF644218
2206x13x150 mmDF64222
3206x13x150 mmDF64232
4006x13x150 mmDF64240
6006x13x150 mmDF64260
8006x13x150 mmDF64280
10006x13x150 mmDF642100