تماس با ما


شرکت آستن فناور:
تهران: خیابان سمیه، بعد از تقاطع سپهبد قرنی شماره 228 ، طبقه دوم
کد پستی 1599975117

تلفن : 88902945 / 88944290 / 88944291
فکس: 88924196

email: info [@] austenco.ir

Address: No. 228, Somayeh St., Tehran 15999 Iran

Tel.: +98-21-88944290/1
        +98-21-88902945

Fax: +98-21- 88924196

All Rights Reserved.