نو آوری، بکارگیری دانش فنی روز و استفاده از ایده های جدید خط مشی شرکت در دو دهه گذشته بوده…
اطلاعات مربوط به اقلام فروش متداول شرکت این بخش شامل اقلامی است که جزو برنامه واردات متداول شرکت بوده و…
شرکت آستن فناور:تهران: خیابان سمیه، بعد از تقاطع سپهبد قرنی شماره 228 ، طبقه دومکد پستی 1599975117 تلفن : 88902945…
Office address: second floor, no. 228, Somaye St., Tehran-Iran Postal code: 1599975117 Tell: 888944291,88944290,88902945 Fax: 88924196 Email: info [@] austenco.ir

Address: No. 228, Somayeh St., Tehran 15999 Iran

Tel.: +98-21-88944290/1
        +98-21-88902945

Fax: +98-21- 88924196

All Rights Reserved.