خمیر الماس لپکس

خمیر الماس لپکس Lapex

یکی از پرفروشترین انواع خمیر الماس در بازار ایران میباشد. این محصول از نظر تراکم تا کنون در دو نوع Strong  و Supper strong عرضه شده است.  خبر جدید اینکه خمیر الماس لپکس با ترکم کمتر Normal هم اکنون به برنامه فروش شرکت اضافه شده است. خمیرهای نرمال، نوع اقتصادی خمیرهای استرانگ و سوپر استرانگ بوده و همان عملکرد را با صرف زمان بیشتر خواهند داشت.

جهت اطلاعات از انواع مش بندی به صفحه مربوطه مراجعه فرمایید.

Address: No. 228, Somayeh St., Tehran 15999 Iran

Tel.: +98-21-88944290/1
        +98-21-88902945

Fax: +98-21- 88924196

All Rights Reserved.