دستگاههای جوش لیزر قابل حمل

دستگاههای جوش لیزر قابل حمل یا موبایل، تحولی بزرگ در استفاده از جوش لیزر جهت قطعات و قالبهای بزرگ میباشد. بجای انجام جابجائیهای پرخطر،  پر هزینه و زمان بر، دستگاه جوش لیزر را به آسانی در محل مستقر ساخته و با استفاده از بازوی هیدرولیکی آن هر نقطه دلخواه از قطعه را  که نیاز است جوش کنید.

جهت بررسی جزئیات اینجا کلیک کنید.

 

Address: No. 228, Somayeh St., Tehran 15999 Iran

Tel.: +98-21-88944290/1
        +98-21-88902945

Fax: +98-21- 88924196

All Rights Reserved.