دستگاه فرز میکروموتوری MICROMAX

  Micromotor Technology with Maximum Power - MICROMAX

 فرز ميكروموتوري صنعتي - میکرومکس

دستگاه میکرومکس محصول شرکت آستن فناور و اولین دستگاه میکروموتوری است که بخش الکترونیک آن ساخت ایران میباشد. کلیه دست ابزارهای دورانی و رفت و برگشتی عرضه شده با دستگاه میکرومکس ساخت ژاپن میباشند. طراحی این دستگاه با هدف پر کردن خلا موجود بین دستگاههای ضعیف  ارزان و دستگاههای پرقدرت بسیار گران قیمت انجام شده است. دستگاه میکرومکس، ضمن برخورداری از قیمت مناسب، قدرت خروجی معادل دستگاههای گران قیمت خارجی را دارد. 

کاربری دستگاه در زمینه های زیر پیشنهاد میشود:

 واحدهاي قالبسازي، تعميرنگهداري و پرداخت و پوليش قالبهاي صنعتي،

دندان پزشكي ولابراتوارهاي دندان سازي، زرگري، نقره كاري، مدل سازي،  حكاكي، مجسمه سازي، مخراج كاري، 

    pdf

  

Address: No. 228, Somayeh St., Tehran 15999 Iran

Tel.: +98-21-88944290/1
        +98-21-88902945

Fax: +98-21- 88924196

All Rights Reserved.