دستگاه جوش سرد مدل VN-03

 

شركت آستن براي  اولين بار دستگاه جوش سرد را از كمپاني JOKE آلمان در سال 1378 به سفارش يكي از كارخانجات خودروسازي ايران وارد نمود. از آن تاريخ تا كنون مدلهاي متنوعي توسط شركتهاي اروپائي، ژاپني و چيني در جهاد عرضه شده اند و شركت آستن اكثر مدلهاي عرضه شده را تجربه نموده است. در سال 1392 شركت آستن فناور با تكيه بر تجربيات كسب شده و دانش فني متخصصين ايراني موفق به ساخت اولين مدل ايراني دستگاه جوش سرد شد. مدل VN-03 ضمن برخورداري از نكات مثبت كليه مدلهاي خارجي از نظر قيمت غير قابل رقابت مي باشد. دستگاه در سال 92 كليه مراحل آزمايشي را با موفق پشت سر گذاشته و در سال 93 به معرض فروش گذاشته شده و با استقبال قابل توجه كاربران روبرو شده است.

PDF  دانلود برشور دستگاه                   PDF  دانلود فهرست برخی از کاربران

PDF  دانلود کتابچه راهنمای کاربری

 

 

Address: No. 228, Somayeh St., Tehran 15999 Iran

Tel.: +98-21-88944290/1
        +98-21-88902945

Fax: +98-21- 88924196

All Rights Reserved.