ابزارهای بادی

Air Tools

ابزارهاي بادي در مقايسه با دست ابزارهاي سيستم ميكروموتوري از سرعت بالاتري برخوردار بوده ولي دقت عمل آنها پايينتر ميباشد. به همين دليل سيستمهاي بادي بيشتر بر اي پرداخت خشن كاري و رفع گير در قالبهاي دايكاست، فورج و غيره مورد استفاده قرار ميگيرند.

دست ابزارهای بادی

دست ابزار دورانی بادی 120 درجه MIA-120

دست ابزار ارتعاشي بادي کورس 0.7

دست ابزار ارتعاشي بادي کورس 0.3

دست ابزار دوراني بادي 70.000 دور

دست ابزار دوراني بادي اهرمي 35.000 دور

دست ابزار دوراني بادي 35.000 دور

دست ابزار رفت و برگشتی بادی كورس متغير

دست ابزار دوراني بادي 120 درجه

دست ابزار رفت و برگشتی

توضیحات عمومی

                                           سيستمهاي بادي

نيروي محركه در تجهيزات پرداخت بادي، فشار هوا مي باشد. دست ابزارها هركدام  به تنهائي مجهز به يك توربوجت مي باشند كه تحت فشار باد حركت دوراني را بوجود مي آورند. فشار هوا مورد نياز ۴ الي ۶ Bar  بوده و مصرف هوا فشرده ۵ الي ۱۶۰ ليتر در دقيقه مي باشد. حداكثر سرعت براي دست ابزارهاي ارتعاشي ۲۵.۰۰۰-۱۰.۰۰۰رفت و برگشت در دقيقه مي باشد. در مورد دست ابزارهاي دوراني حداكثر سرعت دوراني بر حسب نوع دست ابزار ۶۰.۰۰۰-۲۰.۰۰۰ دور در دقيقه مي باشد. سرعت دوراني نوع خاصي از دست ابزار دوراني بادي (ENESKA P۳۲۰) ۳۲۰.۰۰۰ دور در دقيقه مي باشد. سرعت حركت دوراني يا رفت و برگشتي دست ابزارهاي بادي با تنظيم فشار باد كنترل مي شود. دست ابزارهاي  بادي نسبت به دست ابزارهاي برقي از توان خروجي پايين تري برخوردار مي باشند. اين دست ابزارها معمولاً به دليل هوا خنك بودنشان از استهلاك پايين تري برخوردار ميباشند.