ابزارهای بادی

Air Tools

ابزارهاي بادي در مقايسه با دست ابزارهاي سيستم ميكروموتوري از سرعت بالاتري برخوردار بوده ولي دقت عمل آنها پايينتر ميباشد. به همين دليل سيستمهاي بادي بيشتر بر اي پرداخت خشن كاري و رفع گير در قالبهاي دايكاست، فورج و غيره مورد استفاده قرار ميگيرند.

دست ابزارهای بادی

دست ابزار ارتعاشي بادي کورس 0.7

دست ابزار ارتعاشي بادي کورس 0.3

دست ابزار دوراني بادي 70.000 دور

دست ابزار دوراني بادي اهرمي 35.000 دور

دست ابزار دوراني بادي 35.000 دور

دست ابزار رفت و برگشتی بادی كورس متغير

دست ابزار دوراني بادي 120 درجه

دست ابزار رفت و برگشتی