فروشگاه > تجهیزات پولیش > سیستم الکترومکانیکی

ERGO Electromechanical Systems

دست ابزارهای الکترومکانیکی

مجموعه اقتصادی و ساده با عمر مفید متوسط برای انجام عملیات پرداخت و پولیش انواع قالبهای صنعتی. بدنه چاپ سه بعدی از مواد PLA، الکترموتورهای
DC گشتاور بالا، اسپیندلهای دور بالا با قالبلیت استفاده از کولتهای ۳ و ۲.۳۵ میلیمتر. آداپتور ES-1205 منبع تغذیه برای تمام دست ابزارهای این بخش می باشد، لزا بیش از یک آداپتور مورد نیاز نخواهد بود. کولت های این دست ابزارها یک نوع بوده و می توان آنها را جابجا استفاده نمود. دست ابزارها با کولت ۲.۳۵ عرضه می شوند.