خدمات

خدمات پرداخت و پولیش قالبهای صنعتی

شركت آستن فناور، خدمات زير را براي آن دسته از مشتريان كه تمايلي به تهيه تجهيزات نداشته و علاقمند به استفاده از خدمات فني ميباشند ارائه مينمايد

آموزش و انتقال دانش فنی

براي آن دسته از مشتريان كه تجهيزات كامل را از اين شركت خريداري مينمايند، آموزش بدون اخذ هزينه انجام شده و جلسات مشاوره فني بصورت نامحدود بر حسب نياز مراكز ادامه خواهد داشت