خدمات تعمیر و نگه داری و پولیش قالبهای صنعتی

و تمیزکاری لیزری

شركت آستن فناور، خدمات زير را براي آن دسته از مشتريان كه تمايلي به تهيه تجهيزات نداشته و علاقمند به استفاده از خدمات فني ميباشند ارائه مينمايد:
-تمیزکاری لیزری
– پرداخت و پوليش انواع قالبهاي صنعتي
– بازسازي قالبهاي صنعتي به روش ريز جوش (جوش سرد)
– سختكاري سطحي فلزات به روش پوشش تنگستن كاربايد

تمیز کاری لیزری

جوش سرد

پوشش تنگستن کارباید

پرداخت و پولیش قالب