جدید

COMET Laser Cleaning Machines

شرکت آستن فناور در زمینه تخصصی خود – پردازش سطحی فلزات – دستگاههای جرم زدای لیزری سری COMET را معرفی می نماید. جهت انجام عملیات تمیزکاری آزمایشی بر روی نمونه قطعات آن شرکت، لطفا” با دفتر شرکت هماهنگ فرمایید