جدید

دست ابزار دورانی بادی 120 درجه MIA-120

22000 دور کولت M7 مجموعه شامل: دست ابزار همراه با شیلنگ باد، یک عدد سنگ کاسه ای یدک 60، هولدر سمباده، سمباده های دیسکی یدک.

COMET Laser Cleaning Machines

شرکت آستن فناور در زمینه تخصصی خود – پردازش سطحی فلزات – دستگاههای جرم زدای لیزری سری COMET را معرفی می نماید. جهت انجام عملیات تمیزکاری آزمایشی بر روی نمونه قطعات آن شرکت، لطفا” با دفتر شرکت هماهنگ فرمایید