تجهیزات

در این بخش کلیه تجهیزات مربوط به عملیات تعمیر، نگهداری، پرداخت و پولیش قالبهای صنعتی معرفی میشوند. دستگاه جوش سرد، دستگاههای جوش لیزر، دستگاه جرم زدای لیزری، دستگاههای پرداخت اولتراسونیک، دستگاههای شستشوی اولتراسونیک، دست ابزار پولیش قالب، ابزارهای میکروموتوری، بادی و غیره…

Laser Cleaning Machines
دستگاه تمیزکاری لیزری

Mold Welder
دستگاه جوش سرد

Ultrasonic Polishing Machine
دستگاه پولیش 

Micromotor System
دست ابزارهای میکروموتوری

Air Tools
دست ابزارهای بادی

Tungsten Carbide
پوشش تنگستن کارباید