اجاره دستگاه جوش سرد

برای آن دسته از
مشتریان که حجم کارشان محدود می باشد خدمات اجاره دستگاه جوش سرد با شرائط زیر
ارائه می شود
.

 مورد اجاره: دستگاه جوش
سرد مدل
VN-03 با توان ۵۰۰ وات 

 ارزش دستگاه:
۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

 نحوه محاسبه اجاره بها: اجاره بهای دستگاه مساوی خواهد بود با مجموع اجاره بهای روزانه باضافه اجاره بهای ساعتی. روز ارسال و روز عودت دستگاه (جمعا” ۲ روز فقط) در تعداد روزهای کارکرد محاسبه نخواهد شد. ساعت کارکرد دستگاه توسط ساعت شمار دستگاه مشخص میشود. در صورتی که کارکرد دستگاه کمتر از یک روز و کمتر از یک ساعت باشد، حد اقل کارکرد یک روز و یک ساعت لحاظ خواهد شد.

 مبلغ اجاره روزانه: ۷،۵۰۰،۰۰۰
ریال   /   
مبلغ
اجاره ساعتی:
۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال

 ودیعه: مبلغ کامل دستگاه قبل از ارسال دستگاه به عنوان ودیعه اخذ شده و در خاتمه کار پس از عودت دستگاه و محاسبه و کسر اجاره بها مسترد خواهد گردید.

 حمل و نقل: کلیه هزینه های حمل و ریسک حمل بر عهده مشتری میباشد. در صورت مفقود شدن و یا آسیب دیدن دستگاه حین حمل و نقل، خسارات وارده بر عهده مشتری خواهد بود. مشتری می تواند هنگام حمل دستگاه را به حساب خود بیمه نماید.

 خرابی: در صورت
خرابی دستگاه کلیه هزینه های تعمیرات بر عهده مشتری خواهد بود
.

Email: Info@austenco.ir
Whatsapp: +۹۸۹۳۸۵۳۴۸۳۶۳

تهران خیابان سمیه، بعد از تقاطع سپهبد قرنی شماره ۲۲۸
کد پستی :  ۱۵۹۹۹۷۵۱۱۷

تلفن: ۸۸۹۴۴۲۹۰-۸۸۹۴۴۲۹۱
فکس: ۸۸۹۲۴۱۹۶