اتصال مفصل دار

با استفاده از اتصال مفصل دار كه بر دست ابزارهاي دوراني ۹۰ درجه و ۱۳۵ درجه نصب و مورد استفاده قرار ميگيرد و با بكارگيري رينگهاي الماس، برنجي و پلاستيكي امكان براده برداري توام با موج گيري توسط حركت دوراني فراهم مي شود. سطوح تخت و منحني شكل با روش رينگ فينيش با موفقيت قابل پرداخت مي باشند.

ساخت سوئیس

کالا های مرتبط

کالا های مشابه

Email: Info@austenco.ir
Whatsapp: +۹۸۹۳۸۵۳۴۸۳۶۳

خیابان سمیه، بعد از تقاطع سپهبد قرنی شماره ۲۲۸
کد پستی :  ۱۵۹۹۹۷۵۱۱۷

تلفن: ۸۸۹۴۴۲۹۰-۸۸۹۴۴۲۹۱
فکس: ۸۸۹۲۴۱۹۶

cropped-cropped-cropped-falogo-1-e1609230784621.png