خدمات پرداخت و پولیش قالبهای صنعتی

شركت آستن فناور، خدمات زير را براي آن دسته از مشتريان كه تمايلي به تهيه تجهيزات نداشته و علاقمند به استفاده از خدمات فني ميباشند ارائه مينمايد:

- پرداخت و پوليش انواع قالبهاي صنعتي

- بازسازي قالبهاي صنعتي به روش ريز جوش (جوش سرد)

- سختكاري سطحي فلزات به روش پوشش تنگستن كاربايد

Mold Welder 

 Mold Polishing

 Tungsten Carbide Coating

Address: No. 228, Somayeh St., Tehran 15999 Iran

Tel.: +98-21-88944290/1
        +98-21-88902945

Fax: +98-21- 88924196

All Rights Reserved.