ساینده‌ها و ابزار مصرفی

در اين بخش كليه ابزارهاي ساينده، از قبيل سنگها، سمباده ها، خمير الماس، سوهان الماس، فرز الماس، سوهان سراميك و همچنين ابزارهاي واسط مانند نمدها، هولدرها، گيره ها و اتصالات معرفي ميشوند.

Address: No. 228, Somayeh St., Tehran 15999 Iran

Tel.: +98-21-88944290/1
        +98-21-88902945

Fax: +98-21- 88924196

All Rights Reserved.